Právní ustanoveníVlastnictví obsahu stránek

Vlastnictví obsahu, jako jsou texty grafika a ostatní prvky webových stránek, jsou výlučným majetkem společnosti KPSYSTEM s.r.o. Veškerá manipulace kopírování nebo šíření části nebo celého obsahu je možné pouze se souhlasem společnosti. Jakékoli protiprávní jednání bude podstoupeno k řešení orgánům činným v trestním řízení a vzniklá škoda bude vymáhána na šiřiteli.Nakládání o vloženém údaji.

Ve webových formulářích jsou zadávány údaje na potencionálních zákaznících, které slouží výhradně ke zpracování cenových nabídek. Tyto údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, ani nejsou ukládány do žádných vnitřních databází. V případné využití těchto údaj je možné při přípravě smluv a následných objednávkách sjednaných služeb.Zdrojový kód stránek

Zdrojový kód je duševní vlastnictví poskytovatele a výrobce těchto stránek. Jeho výlučným majitel je společnost KPSYSTEM s.r.o. Jakýkoliv zásah manipulace a úprava zdrojového kódu je nepřípustná. Jakékoli protiprávní jednán bude podstoupeno k řešení orgánům činným v trestním řízení. Vzniklá škoda bude vymáhána soudní cestou.Společnost KPSYSTEM, s.r.o.
Go to top

2015 © KPSYSTEM s.r.o. Privacy Policy